fbpx

Volgens de verwachtingen zal de Nederlandse bevolking gedurende de komende decennia blijven groeien. Een hoger inwonertal betekent meer vraag naar huisvesting, arbeid, voedsel en consumptiegoederen. Bovendien zal de bevolkingsgroei geografisch gezien niet evenredig verdeeld zijn en komt de focus vermoedelijk op de stedelijke gebieden te liggen. Wat betekent dit voor het welzijn van mensen? En voor Moeder Natuur? Is onze huidige manier van leven eigenlijk wel houdbaar? Hoe lang beschikken we bijvoorbeeld nog over natuurlijke hulpbronnen? In het Honoursprogramma ‘Circular Economy: from challenge to opportunity’ van Universiteit Leiden buigen we ons over dit soort vragen en onderzoeken we de mogelijkheden voor een duurzaam alternatief: een Circulaire Economie. Hierin raken eindige grondstof voorraden niet uitgeput en worden reststoffen volledig opnieuw ingezet ten behoeve van het systeem. Voor ons eindproject zijn wij een samenwerking aangegaan met Buitenplaats Molenwei: een prachtig initiatief dat een brug vormt tussen stad en platteland en in veel opzichten te verenigen is met een circulaire economie. Aankomend jaar zal de traditionele hoeve van Buitenplaats Molenwei flink onder handen genomen worden en aan ons is nu de taak concrete aanbevelingen te doen voor de verdere vormgeving van dit project.

Pamela Jansen, Mairéad Lordan, Eva van Haaster
Honoursprogramma ‘Circular Economy’ Universiteit Leiden