fbpx

bijenlandschap

De Bij & Dijk aan de Stompwijksevaart is een omvangrijk bijenlandschap van maar liefst 4.000 vierkante meter. Door het wilde bijenlandschap loopt een pad, er komen rustplaatsen en het wemelt er in de zomer van de bijen.

Op 1 oktober 2019 is het bijenlandschap ingezaaid met hulp van BSO Vlietkinderen, buren en genodigden. In 2021 sluiten basisscholen, aangesloten bij het Techniekmenu actief aan bij de ontwikkeling en monitoring van het bijenlandschap. In schoolklassen worden bijenlessen verzorgd die aansluiten bij het educatieprogramma van het landelijke programma Nederland Zoemt. Daarnaast worden op diverse scholen insectenhotels gebouwd die als nestelgelegenheid worden neergezet.

In samenwerking met Naturalis gaan diverse schoolklassen citizens science onderzoekjes uitvoeren in het bijenlandschap naar de aanwezigheid van bijen, hommels, insecten en oeverdiertjes. 

Het wilde bijenlandschap onderzoek en plan van aanpak zijn tot stand gekomen i.s.m. Groene Cirkels en Kenniscentrum Insecten en dient als inspiratiebron voor agrariërs en grondbezitters die eveneens dijkpercelen willen inzaaien met bijenmengsels.
Klik hier voor het onderzoek.