fbpx

Natuurboerderij 

Het voormalige melkveebedrijf op 100 meter van de historisch erfgoed locatie Drie Molens ligt uniek in de Randstad. Het agrarische bedrijf transformeert de komende jaren naar een educatieve en recreatieve natuurboerderij waar stedelingen en toeristen met open armen ontvangen worden.
Boeren, buren, burgers…  iedereen komt samen, wat maakt dat deze plek een broedplaats is voor nieuwe initiatieven en duurzame samenwerkingen. 

De beleving en versterking van de natuur staan voorop. Thema’s als vitaliteit, welzijn en persoonlijke ontwikkeling komen in het groen hier bij uitstek tot hun recht. Met de kernwaarden ontmoeten en ontspannen voelt iedereen zich op deze plek vrij. 

Lekker scharrelen en ontdekken,
daar wordt jij toch ook blij van?

De ambities van de natuurboerderij sluiten aan bij de ambities van Provincie Zuid-Holland. Het platteland is kwetsbaar door de druk van groeiende steden. Er liggen volop kansen in het groen voor toerisme, buitenrecreatie en het verbinden van stad en land.

drone

Wilde bijen en vogels

Eind 2019 is een start gemaakt met de aanleg van nieuwe landschapselementen. Her en der tref je verwildering aan en het aantal insecten en vogels neemt flink toe. 

Met de aanplant van struweelhagen en bomen ontstaan steeds meer voedselbronnen voor wilde bijen en vogels. Door inheemse soorten te planten ontstaan meer voedselplekken die passen in het veenweide landschap waar standaard graspercelen overheersen als koeien- en paardenvoer.

Zelfs bijenhotels tref je op meerdere plekken aan. Steeds meer hotelkamers zien we gevuld.

Het wilde bijenlandschap wat in 2020 is ingezaaid kwam helaas niet tot z’n recht door de overheersende grasmat in ons veenweidegebied. Gelukkig zien we dat de struiken en bomen die zijn aangeplant met het project Beedivers en Wageningen University wel haar vruchten afwerpt. De haag met malusappeltjes zijn heerlijk voor de vogels in het najaar.

 

beedivers

Thee van hollandse bodem

Najaar 2022 zijn we gestart met voorbereidingen voor (on)kruidenthee van Wilder Land. Als je deze Hollandse thee drinkt draag je direct bij aan het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Hoe meer (on)kruiden we zaaien bij boeren, hoe meer bijen, vogels en vlinders terugkomen in Nederland.

In oktober zijn de gebiedseigen onkruiden ingezaaid en vol verwachtingen kijken we uit naar voorjaar 2023 als de eerste soorten opkomen.

Op 2000 vierkante meter weideperceel is een strook gras afgeplagd en de grond gefreesd. Hiermee voorkomen we dat de bestaande grasmat de jonge plantjes overwoekert. Het zaaibed is met onze vrijwilligers ingezaaid en doorgeharkt.

Het theeconcept van Wilder Land wordt op steeds meer agrarische bedrijven uitgerold. Op de website van Wilder-Land lees je meer over de thee en kun je thee variaties bestellen.

De oogstperiode gaan we beleven met kampeerders en handjes uit de stad. De thee wordt elders gedroogd en verpakt.
Sinds 2022 bieden we Wilder Land thee aan tijdens bijeenkomsten en zo is het cirkeltje rond. Zomer 2023 kan iedereen een kijkje komen nemen bij de theeweide en komen proeven.

 

Natuurvriendelijke oevers

Najaar 2019 is een start gemaakt met de aanleg van 450 meter natuurvriendelijke oevers rondom het boerenerf langs de aangrenzende weiden.

Afgelopen seizoenen zien we al meer variatie ontstaan aan oeverplanten.
Dit waterleven en biodiversiteit versterkende landschap kwam tot stand door de subsidieregeling van Hoogheemraadschap Rijnland. 
De natuurvriendelijke oevers dienen als overgang naar de weidepercelen waar alleen gras groeit en wat 2x per jaar wordt afgevoerd voor gedroogd paardenvoer.
We gaan ons nu verdiepen in ecologisch sloten voor alle slootjes en de eerste ronde wilgen knotten die op meerdere plekken langs de oevers staan.

 

tiny Forest HET Weidebos

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren maar ook voor mensen die verkoeling zoeken.

Op 30 december 2019 is het tweede Tiny Forest in de gemeente Leidschendam-Voorburg aangelegd bij Buitenplaats Molenwei. Het initiatief is tot stand gekomen i.s.m. de IVN campagne Tiny Forest in je achtertuin. Bij de aanleg van het boslandschap heeft Rotary Voorburg-Vliet met BSO Vlietkinderen Kajuit geholpen tijdens het planten van meer dan 600 jonge boompjes.

Het minibos dient als voedselbos voor vogels, bijen en insecten. Het Tiny Forest is gelegen tegen een bestaande houtwal en wordt doorkruist met een wandelpaadje.

Na ruim 2,5 jaar staat er al een geweldig bos met bomen tot 6 meter hoog. Zo af en toe maaien we het pad weer open en trekken we aan de buitenrand brandnetels weg.

Wil je meer weten over de aanleg van het bos omdat je zelf ook een Tiny Forest wilt planten in een veenweide landschap dan vertellen we je graag meer over het project.

Nest- en schuilplaatsen

Een takkenwal of houtril is een smalle takkenhoop die dient als nest- en schuilplaats. Voor wilde bijen zijn zanderige bulten en bijenhotels de beste plek voor nestelen.

Een wal is vaak langgerekt en dient ook. als afbakening van een tuin of landschap. De hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar materiaal en doordat hout inzakt wordt ieder jaar de wal weer opgevuld.

Het maken van een houtwal is een ecologisch verantwoorde manier van verwerken van vrijgekomen snoeihout. De takkenwal vormt een beschutte woon- en voortplantingsgelegenheid voor kleine zoogdieren zoals egels, wezels en muizen. Vogels, waaronder het winterkoninkje en de heggenmus vinden er nest- en schuilgelegenheid. Door de aanwezigheid van insecten op en in het dode hout vinden ze er ook voedsel. Bepaalde amfibieën zoals de gewone pad overwinteren er graag. Voor mossen en zwammen is een houtril vanwege het in ontbinding zijnde hout vaak een gunstige plek.

Drie grote bijenhotels staan inmiddels op Molenwei. Samen met het project Beedivers en 

Houtril bouwen

kringlopen waar ‘t kan

Zodra je de brug over komt waan je je in een andere wereld. Een wereld waar respect voor agrarisch erfgoed en kringlopen centraal staat. Het hergebruik van materialen, daar wordeen we blij van op Molenwei. 

We bouwen graag met gebruikte materialen en winkelen graag bij de kringloopwinkel. Op verschillende plekken passen we permacultuur toe en zien we meer variatie ontstaan van wilde planten en kruiden. Ook herplanten we zaailingen van inheemse boomsoorten die thuishoren in het veenweidelandschap.
We zijn nog maar net begonnen maar werken met de natuur verveelt nooit.

Historie & transitie

De boerderij van de familie van der Krogt dateert uit 1938 toen opa en oma van der Krogt aan het roer stonden en een gezin onderhielden met negen kinderen. De boerenhoeve behoorde tot de landgoederen van de familie Smit uit Wassenaar die meerdere boerderijen verpachtten. Op jonge leeftijd bleek al dat de oudste zonen poelier wilde worden. Zoon Jacques (1936), vierde in de lijn, deelde vanaf kind af aan zijn liefde met de dieren op de boerderij. Het was duidelijk dat Jacques bij zijn vader zou blijven en het bedrijf zou voortzetten. Na overlijden van opa verhuisde oma naar een huisje aan de overkant.

In 1969 trouwde Jacques met boerendochter Paula Belt uit Stompwijk. Samen werkten zij hard op de boerderij en hielden ze melkvee, varkens en schapen. Samen gingen zij een florerende tijd tegemoet en in 1970 en 1973 werden hun kinderen Vicky en Bert geboren.
In 1979 werd de voor die tijd moderne ligboxenstal met melkput in gebruik genomen en fungeerde de oude huisstal als kalverenstal en boerenwinkel.
Bert hielp naast een baan buitenhuis zijn vader op de boerderij maar van voortzetting van het melkveebedrijf was geen sprake. Dit maakte dat rond 2003 het melkvee plaats maakte voor mestvee, dit was voor vader die een jaartje ouder werd qua werk minder zwaar.

In 2012 kreeg vader Jacques te horen dat de al eerder aanwezige prostaatkanker aan het woekeren was. Hierna volgde drieënhalf jaar van de ziekteontwikkeling en op 29 juli 2015 is Jacques op 78 jarige leeftijd overleden. Na een waardig afscheid op de boerderij waar vader geboren, getogen en overleden is hebben Vicky en Bert het stokje overgenomen met de maatschap.

De eerste jaren is het bedrijf op dezelfde wijze voorgezet en werd vee van andere boeren in de stallen onderhouden. Na een grote brand in de hooiloods op 1 november 2018 kwam hier abrupt een einde aan. Naast de asbestramp ging de hooiloods verloren en was de ligboxenstal onbruikbaar geworden. Het jongvee uit Midden Delfland is permanent gaan logeren bij Hotelboerderij Akkerlust waar de maatschap ook mee samenwerkt op het land.

In 2019 heeft Vicky een start gemaakt met het onderzoeken naar nieuwe kansen op de boerderij. Samen geloven Bert en Vicky in een toekomstbestendig platteland waar veel ruimte is voor natuur en de verbinding met inwoners uit het gebied en de omliggende steden.

In 2020 en 2021 is de eigentijdse Natuurboerderij Buitenplaats Molenwei op de kaart gezet.
Met de toekenning van de Leader Holland Rijnland plattelandsubsidie in juli 2020 zijn het grote tipi en de Event Silo in 2020 al neergezet. In 2021 is de multifunctionele Barn gebouwd op de plek van de oude ligboxenstal. Het oude melklokaal dient nu als Lab en vele organisaties brengen een bezoek voor teamuitjes en vergaderdagen. Vanuit het Gebiedslab worden programma’s georganiseerd t.b.v. gebiedsontwikkeling en transitie thema’s. 

In 2021 en 2022 neemt de recreatiefunctie een grote vlucht. Met een minicamping en originele overnachting accommodatie is Molenwei een echte trekplaats waar ook kampeerders met tenten en campers verblijven om de regio te ontdekken.

De boerderij als ontmoetings- en broedplaats. Maar ook als trekplaats voor toeristen en een proeftuin voor natuurversterking. 

‘We ontmoeten u graag’

Vicky en Bert

 

Leader
Leader

samenwerkingen

Samen kom je verder. Om die reden bouwt Buitenplaats Molenwei vanuit sociale cohesie aan de toekomst. Lokale, regionale en landelijke organisaties bouwen mee aan de zichtbaarheid en activiteiten op Molenwei. Samen brengen we nieuwe verbindingen tot stand en creëren we een plek voor iedereen.

Deze methodiek om effectief te ondernemen past bij uitstek bij innovatieve concepten met een lokaal, sociaal en maatschappelijk karakter. Er zijn verschillende type organisaties nodig om verschillende doelgroepen te bereiken. Dit kan door slim samen te werken, continue te schakelen, flexibel te zijn met te de faciliteren ruimten en partijen te vinden die ondernemend, creatief en vooruitstrevend zijn. 

Ligt jouw ambitie dicht bij onze aanpak en zie jij kansen op Buitenplaats Molenwei? Neem contact op voor een persoonlijke kennismaking. 

Zij werken al samen met ons:

Voedselfamilies
brink outdoor
stapfoods
team4teams
Voedselfamilies
Losjes Event
Het Coachpunt
stapfoods
Losjes Event
brink outdoor
Losjes Event
Het Coachpunt