fbpx

Natuurboerderij 

Het voormalige melkveebedrijf op 100 meter van de historisch erfgoed locatie Drie Molens is uniek in de Randstad. Het agrarische bedrijf transformeert de komende jaren naar een educatieve en recreatieve natuurboerderij waar stedelingen met open armen ontvangen worden.
Boeren, buren, burgers…  iedereen komt samen, wat maakt dat deze plek een broedplaats is voor nieuwe initiatieven en duurzame samenwerkingen. 

De beleving en versterking van de natuur staan voorop. Thema’s als vitaliteit, welzijn en persoonlijke ontwikkeling komen in het groen hier bij uitstek tot hun recht. Met de kernwaarden ontmoeten en ontspannen voelt iedereen zich op deze plek vrij. 

Lekker scharrelen, sprokkelen en ontdekken,
daar wordt jij toch ook blij van?

De ambities van de natuurboerderij sluiten aan bij de ambities van basisscholen uit de regio, buitenschoolse opvang, Naar Buiten, Kidsproof en Natuur is een Feest, om kinderen meer de natuur te laten ontdekken en beleven. 

Met landelijke organisaties als Staatsbosbeheer en IVN willen we graag samenwerken net als met regionale natuurverenigingen, natuurdocenten en iedereen met respect voor alles wat leeft.

Hoeve
drone

bijenlandschap

De Bij & Dijk aan de Stompwijksevaart is een omvangrijk bijenlandschap van maar liefst 4.000 vierkante meter. Door het wilde bijenlandschap loopt een pad, er komen rustplaatsen en het wemelt er in de zomer van de bijen.

Op 1 oktober 2019 is het bijenlandschap ingezaaid met hulp van BSO Vlietkinderen, buren en genodigden. In 2021 sluiten basisscholen, aangesloten bij het Techniekmenu actief aan bij de ontwikkeling en monitoring van het bijenlandschap. In schoolklassen worden bijenlessen verzorgd die aansluiten bij het educatieprogramma van het landelijke programma Nederland Zoemt. Daarnaast worden op diverse scholen insectenhotels gebouwd die als nestelgelegenheid worden neergezet.

In samenwerking met Naturalis gaan diverse schoolklassen citizens science onderzoekjes uitvoeren in het bijenlandschap naar de aanwezigheid van bijen, hommels, insecten en oeverdiertjes.

Het wilde bijenlandschap onderzoek en plan van aanpak zijn tot stand gekomen i.s.m. Groene Cirkels en Kenniscentrum Insecten en dient als inspiratiebron voor agrariërs en grondbezitters die eveneens dijkpercelen willen inzaaien met bijenmengsels.

 

Natuurvriendelijke oevers

Najaar 2019 is een start gemaakt met de aanleg van 450 meter natuurvriendelijke oevers rondom het boerenerf langs de aangrenzende weiden.

Voorjaar 2020 wordt aan de waterkant een strook ingeplant met oeverbeplanting en een strook ingezaaid met oeverzaadmengsel. De aanplant en het inzaaien gebeurt in samenwerking met jongeren van een groene school.
Dit waterleven en biodiversiteit versterkende landschap komt tot stand door de subsidieregeling van Hoogheemraadschap Rijnland. 
De natuurvriendelijke oevers dienen als educatieomgeving voor waterleven programma’s en dragen bij aan de biodiversiteit in het weidegebied waar monocultuur, gras als veevoeder, de standaard is.

 

tiny Forest HET Weidebos

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren maar ook voor mensen. Kinderen leren in het bos en buitenlokaal over de Nederlandse natuur en bezoekers ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Op 30 december 2019 is het tweede Tiny Forest in de gemeente Leidschendam-Voorburg aangelegd bij Buitenplaats Molenwei. Het initiatief is tot stand gekomen i.s.m. de IVN campagne Tiny Forest in je achtertuin. Bij de aanleg van het boslandschap heeft Rotary Voorburg-Vliet met BSO Vlietkinderen Kajuit geholpen tijdens het planten van meer dan 600 jonge boompjes.

Het minibos dient als voedselbos voor vogels, bijen en insecten en als educatieomgeving. Het Tiny Forest is gelegen tegen een bestaande houtwal en wordt doorkruist met een wandelpaadje en hangplek voor de buitenlessen.

Op 18 maart wordt het informatie en naambord geplaatst en is het bos officieel geopend.

Wil je meer weten over de aanleg van het bos omdat je zelf ook een Tiny Forest wilt planten in een veenweide landschap dan vertellen we je graag meer over het project.

Vlinder idylle

Maatregelen om de vlinders en libellen te beschermen zijn hard nodig. Want veel bedreigde vlinder- en libellensoorten in kleine leefgebiedjes balanceren op de rand van uitsterven. En weg is weg! De Vlinderstichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer, zodat de leefomstandigheden van vlinders en libellen verbeteren. Hierdoor worden overlevingskansen van vlinders en libellen vergroot en bedreigde soorten beschermd.

Tegen het Tiny Forest wordt voorjaar 2020 een vlinder idylle aangelegd op de natuurboerderij. Er komt een diversiteit aan groepen planten en struiken waar verschillende soorten vlinders op af komen. De vlinder idylle wordt een stilte landschap waar veel te zien is en waar ruimte is voor kunstzinnige activiteiten en natuureducatie.

wil je meer weten over de fascinerende vlinders kijk dan eens op www.devlinderstichting.nl

Broed- en schuilplaatsen

Een takkenwal of houtril is een smalle takkenhoop die wordt gemaakt van in de lengte opgestapelde takken en hakhout. De wal is vaak langgerekt en dient o.a. als afbakening van een tuin of landschap. De hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar materiaal en kan 0,5 meter zijn maar ook 1,5 meter. 

Het maken van een houtwal is een ecologisch verantwoorde manier van verwerken van vrijgekomen snoeihout en dergelijke. In een tuin worden voor de vorming van een strakke netjes uitziende ril vaak aan weerszijden staken in de grond gezet.

De takkenwal vormt een beschutte woon- en voortplantingsgelegenheid voor kleine zoogdieren zoals egels, wezels en muizen. Vogels, waaronder het winterkoninkje en de heggenmus vinden er nest- en schuilgelegenheid. Door de aanwezigheid van insecten op en in het dode hout vinden ze er ook voedsel. Bepaalde amfibieën zoals de gewone pad overwinteren er graag. Voor mossen en zwammen is een houtril vanwege het in ontbinding zijnde hout vaak een gunstige plek.

Bij een bezoek aan de natuurboerderij tref je op verschillende plekken houtresten en meterslange houtrillen aan. Het snoeiafval wordt  gedoneerd door particulieren en organisaties uit de omgeving. In samenwerking met Werkgroep Groenbeheer Nootdorp Leidschendam blijft de aanvoer van veel wilgenhout in de wintermaanden op volle gang. Het stapelen van het hout is altijd één groot feest voor kinderen die met meterslange takken heerlijk door de wei manouvreren.

recyclen zoveel als kan

Zodra je de brug over komt waan je je in een andere wereld. Een wereld waar respect voor agrarisch erfgoed en kringlopen centraal staat. Het hergebruik van materialen, daar draait het om bij Molenwei. 

We bouwen graag met gebruikte materialen of sloopresten uit de containers van de aannemer. We doen zoveel mogelijk aan permacultuur in de tuinomgeving en composteren waar mogelijk is.
We zijn nog maar net begonnen maar komende jaren recyclen zoveel als kan.

Materiaal doneren

Tijdens verbouwingen en het leegruimen van een overvolle schuur tot reststromen van houthandels/zagerijen of bouwplaatsen, we gooien allemaal wel eens materialen weg die nog prima door een ander gebruikt kunnen worden.

Wil je graag dat jouw materialen een betere bestemming krijgen dan de afvalcontainer? 

Neem contact op of stuur een mail naar contact@buitenplaatsmolenwei.nl 

Historie

De boerderij van de familie van der Krogt dateert uit 1938 toen opa en oma van der Krogt aan het roer stonden en een gezin onderhielden met negen kinderen. De boerenhoeve behoorde tot de landgoederen van de familie Smit uit Wassenaar die meerdere boerderijen verpachtten. Op jonge leeftijd bleek al dat de oudste zonen poelier wilde worden. Zoon Jacques (1936), vierde in de lijn, deelde vanaf kind af aan zijn liefde met de dieren op de boerderij. Het was duidelijk dat Jacques bij zijn vader zou blijven en het bedrijf zou voortzetten. Na overlijden van opa verhuisde oma naar een huisje aan de overkant.

In 1969 trouwde Jacques met boerendochter Paula Belt uit Stompwijk. Samen werkten zij hard op de boerderij en hielden ze melkvee, varkens en schapen. Samen gingen zij een florerende tijd tegemoet en in 1970 en 1973 werden hun kinderen Vicky en Bert geboren.
In 1979 werd de voor die tijd moderne ligboxenstal met melkput in gebruik genomen en fungeerde de oude huisstal als kalverenstal en boerenwinkel.
Bert hielp naast een baan buitenhuis zijn vader op de boerderij maar van voortzetting van het melkveebedrijf was geen sprake. Dit maakte dat rond 2003 het melkvee plaats maakte voor mestvee, dit was voor vader die een jaartje ouder werd qua werk minder zwaar.

In 2012 kreeg vader Jacques te horen dat de al eerder aanwezige prostaatkanker aan het woekeren was. Hierna volgde drieënhalf jaar van de ziekteontwikkeling en op 29 juli 2015 is Jacques op 78 jarige leeftijd overleden. Na een waardig afscheid op de boerderij waar vader geboren, getogen en overleden is hebben Vicky en Bert het stokje overgenomen met de maatschap.

De eerste jaren is het bedrijf op dezelfde wijze voorgezet en werd vee van andere boeren in de stallen onderhouden. Na een grote brand in de hooiloods op 1 november 2018 kwam hier abrupt een einde aan. Naast de asbestramp ging de hooiloods verloren en was de ligboxenstal onbruikbaar geworden. Het jongvee uit Midden Delfland is permanent gaan logeren bij Hotelboerderij Akkerlust waar de maatschap ook mee samenwerkt op het land.

In 2019 heeft Vicky een start gemaakt met het onderzoeken naar nieuwe kansen op de boerderij. Samen geloven Bert en Vicky in een toekomstbestendig platteland waar veel ruimte is voor natuur en de verbinding met inwoners uit het gebied en de omliggende steden.

In 2020 en 2021 wordt de eigentijdse Natuurboerderij Buitenplaats Molenwei op de kaart gezet.
Met de toekenning van de Leader Holland Rijnland plattelandsubsidie in juli 2020 zijn het natuurlokaal en de Event Silo in 2020 al neergezet. Met de nieuwe hooiberg staat straks in 2021 een multifunctioneel Gebiedslab op het erf waar samengewerkt gaat worden aan een toekomstbestendig platteland in Gemeente Leidschendam-Voorburg.

De boerderij wordt een broedplaats en proeftuin waar pionieren en het versterken van de natuur hand in hand gaan met educatie en ontspanning voor gasten van heinde en verre.

‘Wij ontmoeten u graag’

Vicky en Bert

 

Leader

Partners

Samen kom je verder, om die reden bouwt Buitenplaats Molenwei vanuit sociale cohesie aan de toekomst. Lokale en regionale samenwerkingspartners bouwen mee aan de zichtbaarheid, samenwerking met anderen, het tot stand brengen van nieuwe verbindingen en het verwelkomen van stedelingen. 

Deze methodiek om effectief te ondernemen past bij uitstek bij innovatieve concepten met een lokaal, sociaal en maatschappelijk karakter. Er zijn verschillende type partners nodig om verschillende doelgroepen te bereiken. Dit kan door slim samen te werken, continue te schakelen, flexibel te zijn met te de faciliteren ruimten en partijen te vinden die ondernemend, creatief en vooruitstrevend zijn. 

Ligt jouw ambitie dicht bij onze aanpak en zie jij kansen op Buitenplaats Molenwei? Neem contact op voor een persoonlijke kennismaking. Wij werken al samen met:

Losjes Event
Voedselfamilies
Het Coachpunt
stapfoods
Healthy Made