fbpx

Boerderij in transitie

Naast de kleurrijjke ontwikkelingen aan de voorkant is er ook een grijze backoffice. Processen aan de achterkant; Een wereld van politiek, beleid, ambtenaren en verontrustende buren. Een boerenbedrijf transformeren waar gaat dat heen? Een bestemmingswijziging voor een boer in nood. Wen er maar aan!

Gelukkig zit ik al vier jaar om de tafel met de burgerij. Openheid en een transparant verhaal vanaf dag één. Met een pilotvergunning mogen we pionieren. Vooral geen fouten maken en zelf investeren. We delen actuele statistieken en maandelijks updates. Burenavonden met waar we staan of heen bewegen. Overlast is amper aan de orde, een enkel gevalletje in drie jaar tijd. Ze blijven maar naar voren komen. Continue sturen we bij, de kansen trechter begon gevuld. Inperken van activiteiten is een doel geworden. Dat geldt ook voo doelgroepen die hier niet meer mogen komen. Eerder riep ik nog ‘het platteland een plek voor iedereen’. Die woorden neem ik terug.

ANGST voor het onbekende neem je niet weg bij de burgerij.
Vóóral ondernemers zoeken naar het onbekende, het gat in de markt.

Op weg naar een conreet eindplan, pionieren is voorbij. Het gat in de markt hebben we ontdekt en de trechter is leeg. Een kleinschalig conferentiehotel ligt al maanden bij beleidburgers op het bureau. Toeristen zijn amper welkom en zakelijk ontspannen past nog net.

In september zijn de ambtelijke ondersteuning en nieuwe wethouders nog op bezoek geweest. Op mijn uitnodiging. Beslissen over een toekomstbestendige locatie kan niet vanachter een bureau. Die plek hoor je te ervaren.

Als ondernemer loop ik voorop met nieuw Participatie beleid. Een dossier van boer tot Timboektoe. Een leerzaam proces, maar zeker geen boerenkost. Zijn er al ervaringsdeskundigen uit de praktijk? Als agrarisch ondernemer sta je er op dit vlak knap alleen voor. De belangen van alle partijen liggen ver uiteen.

De tijd gaat dringen. Met een achterstallig boerenerf, leegstand en alleen zomerse voorzieningen. Het wordt géén wachten op de Omgevingswet. Die wordt ongetwijfeld uitgesteld.

Als boerenkind begrijp ik de boeren in deze roerige tijden. Voor een nieuwetijdse boer die meebeweegt met landelijke opgaven is zelfs geen ruimte. Voortzetting van ondernemerschap en behoud van groen erfgoed wordt ons tactisch ontnomen. De kans is groot dat het platteland is bestemd voor villa’s en flexwonen.

Ik ben benieuwd of er meer agrariërs zijn die hun bestemming naar recreatie willen wijzigen, natuurinclusief!

Vicky