fbpx

Landschappen

De druk op de agrarische sector en de achteruitgang van de natuur zijn voor Buitenplaats Molenwei de twee belangrijkste redenen om zich te ontwikkelen tot natuurboerderij in de stadse regio.

De nieuwe landschappen die vanaf najaar 2019 worden aangelegd worden steeds meer zichtbaar. Rond het boerenerf biedt de locatie straks volop inspiratie voor agrariërs en grondbezitters die ook stappen willen zetten om de biodiversiteit te versterken.

Tuinbezitters, natuurliefhebbers en onderwijs organisties die meer willen leren over de natuur, in de praktijk willen ontdekken en willen meebouwen krijgen op de boerderij de ruimte om hun bijdrage te leveren of eigen programma’s te ontwikkelen.

Het wilde bijenlandschap, de boomgaard, het Tiny Forest, de natuurvriendelijk oevers em de broed- en schuilplaatsen dragen straks  op verrassende wijze bij aan meer groen in de leefomgeving waar de mens zich ook gelukkig voelt.

bijenlandschap

De Bij & Dijk aan de Stompwijksevaart is een omvangrijk bijenlandschap van maar liefst 4.000 vierkante meter. Door het wilde bijenlandschap loopt een pad, er komen rustplaatsen en het wemelt er in de zomer van de bijen.

Op 1 oktober 2019 is het bijenlandschap ingezaaid met hulp van BSO Vlietkinderen, buren en genodigden. In 2021 sluiten basisscholen, aangesloten bij het Techniekmenu actief aan bij de ontwikkeling en monitoring van het bijenlandschap. In schoolklassen worden bijenlessen verzorgd die aansluiten bij het educatieprogramma van het landelijke programma Nederland Zoemt. Daarnaast worden op diverse scholen insectenhotels gebouwd die als nestelgelegenheid worden neergezet.

In samenwerking met Naturalis gaan diverse schoolklassen citizens science onderzoekjes uitvoeren in het bijenlandschap naar de aanwezigheid van bijen, hommels, insecten en oeverdiertjes. 

Het wilde bijenlandschap onderzoek en plan van aanpak zijn tot stand gekomen i.s.m. Groene Cirkels en Kenniscentrum Insecten en dient als inspiratiebron voor agrariërs en grondbezitters die eveneens dijkpercelen willen inzaaien met bijenmengsels.
Klik hier voor het onderzoek.

 

Natuurvriendelijke oevers

Najaar 2019 is een start gemaakt met de aanleg van 450 meter natuurvriendelijke oevers rondom het boerenerf langs de aangrenzende weiden.

Voorjaar 2020 wordt aan de waterkant een strook ingeplant met oeverbeplanting en een strook ingezaaid met oeverzaadmengsel. De aanplant en het inzaaien gebeurt in samenwerking met jongeren van een groene school.
Dit waterleven en biodiversiteit versterkende landschap komt tot stand door de subsidieregeling van Hoogheemraadschap Rijnland. 
De natuurvriendelijke oevers dienen als educatieomgeving voor waterleven programma’s en dragen bij aan de biodiversiteit in het weidegebied waar monocultuur, gras als veevoeder, de standaard is.

 

tiny Forest HET Weidebos

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren maar ook voor mensen. Kinderen leren in het bos en buitenlokaal over de Nederlandse natuur en bezoekers ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Op 30 december 2019 is het tweede Tiny Forest in de gemeente Leidschendam-Voorburg aangelegd bij Buitenplaats Molenwei. Het initiatief is tot stand gekomen i.s.m. de IVN campagne Tiny Forest in je achtertuin. Bij de aanleg van het boslandschap heeft Rotary Voorburg-Vliet met BSO Vlietkinderen Kajuit geholpen tijdens het planten van meer dan 600 jonge boompjes.

Het minibos dient als voedselbos voor vogels, bijen en insecten en als educatieomgeving. Het Tiny Forest is gelegen tegen een bestaande houtwal en wordt doorkruist met een wandelpaadje en hangplek voor de buitenlessen.

Op 18 maart wordt het informatie en naambord geplaatst en is het bos officieel geopend.

Wil je meer weten over de aanleg van het bos omdat je zelf ook een Tiny Forest wilt planten in een veenweide landschap dan vertellen we je graag meer over het project.

Broed- en schuilplaatsen

Een takkenwal of houtril is een smalle takkenhoop die wordt gemaakt van in de lengte opgestapelde takken en hakhout. De wal is vaak langgerekt en dient o.a. als afbakening van een tuin of landschap. De hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar materiaal en kan 0,5 meter zijn maar ook 1,5 meter. 

Het maken van een houtwal is een ecologisch verantwoorde manier van verwerken van vrijgekomen snoeihout en dergelijke. In een tuin worden voor de vorming van een strakke netjes uitziende ril vaak aan weerszijden staken in de grond gezet.

De takkenwal vormt een beschutte woon- en voortplantingsgelegenheid voor kleine zoogdieren zoals egels, wezels en muizen. Vogels, waaronder het winterkoninkje en de heggenmus vinden er nest- en schuilgelegenheid. Door de aanwezigheid van insecten op en in het dode hout vinden ze er ook voedsel. Bepaalde amfibieën zoals de gewone pad overwinteren er graag. Voor mossen en zwammen is een houtril vanwege het in ontbinding zijnde hout vaak een gunstige plek.

Bij een bezoek aan de natuurboerderij tref je op verschillende plekken houtresten en meterslange houtrillen aan. Het snoeiafval wordt  gedoneerd door particulieren en organisaties uit de omgeving. In samenwerking met Werkgroep Groenbeheer Nootdorp Leidschendam blijft de aanvoer van veel wilgenhout in de wintermaanden op volle gang. Het stapelen van het hout is altijd één groot feest voor kinderen die met meterslange takken heerlijk door de wei manouvreren.

Vlinder idylle

Maatregelen om de vlinders en libellen te beschermen zijn hard nodig. Want veel bedreigde vlinder- en libellensoorten in kleine leefgebiedjes balanceren op de rand van uitsterven. En weg is weg! De Vlinderstichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer, zodat de leefomstandigheden van vlinders en libellen verbeteren. Hierdoor worden overlevingskansen van vlinders en libellen vergroot en bedreigde soorten beschermd.

Tegen het Tiny Forest wordt voorjaar 2020 een vlinder idylle aangelegd op de natuurboerderij. Er komt een diversiteit aan groepen planten en struiken waar verschillende soorten vlinders op af komen. De vlinder idylle wordt een stilte landschap waar veel te zien is en waar ruimte is voor kunstzinnige activiteiten en natuureducatie.

wil je meer weten over de fascinerende vlinders kijk dan eens op www.devlinderstichting.nl.