fbpx

Kampeer reglementen

Op Buitenplaats Molenwei is het onze bedoeling om jou, als gast, een onvergetelijk verblijf te bezorgen. Om jouw verblijf en dat van onze andere gasten zo aangenaam en veilig mogelijk te maken, zijn deze huisregels opgesteld. Met het verblijf op Campsite Molenwei gaan kampeerders en hun bezoekers akkoord met deze regels.

Veiligheid

 • Schoeisel of slippers dragen is verplicht op het hele terrein.
 • Polder-, sport- en spelonderdelen zijn op eigen risico.
 • Sport en spel vinden plaats op de Zomer- en Fitwei en jeu de boule baan.
 • Ouders blijven eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen.
 • Drone vliegen is niet toegestaan.

Vuur

 • BBQ’n op kolen en gas is toegestaan, barbecues van het gras af plaatsen en niet te dicht bij de kampeerfaciliteiten
 • BBQ’n in de Polderpods, Weidevogels, Punt, Silo en eigen tenten is niet toegestaan.
 • Molenwei behoudt zich het recht voor om barbecueën te verbieden bij extreme droogte. .
 • Open vuur kan alleen als het windstil is op de binnenplaats in de aanwezige vuurtonnen en onder toezicht van medewerkers.
 • Wees alert op brandgevaar.

Roken

 • Het is verboden in Polderpods, Weidevogel, Punt, Silo en binnenruimten te roken.
 • Roken is toegestaan op de terrassen waar dit is aangegeven. De rest van het terrein is rookvrij.
 • Aan rokers de vraag om rekening te houden met ander gasten en peuken op te ruimen.


Huisdieren

 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het kampeerveld en in de groene ruimten.
 • Honden die op bezoek zijn mogen alleen aangelijnd en op het erf.

Meubilair

 • Het bewust toebrengen van schade aan het meubilair is niet toegestaan, eveneens het verplaatsen van meubels naar andere accommodatie en van het erf naar het kampeerveld.
 • Binnen meubilair mag niet buiten geplaatst worden.

Graven en lozen

 • Het is verboden kuilen en gaten te graven, eveneens om afvalwater te lozen.


Hygiëne en afval

 • Iedere kampeerder heeft de verplichting om zijn kampeerplaats en de directe omgeving schoon te houden.
 • Bij vertrek dient de kampeerplaats schoon achter gelaten te worden.
 • Huisvuil in dichtgebonden vuilniszakken in de afvalcontainers te deponeren en zoveel mogelijk gescheiden.
 • Het is verboden te urineren op het kampeerveld, erf en buiten de toiletten.

Verloren en gevonden voorwerpen

 • Gevonden voorwerpen kan je afgeven bij de receptie of een van de medewerkers.
 • Het is niet toegestaan deze voorwerpen te houden of te verhandelen.
 • Heb je een voorwerp verloren, laat dit weten bij de receptie om je gegevens en het soort verloren voorwerp te noteren.
 • Kom je er thuis achter dat je een voorwerp verloren bent, neem dan contact op. Wij zullen het voorwerp, indien gevonden, onder rembours verzenden.

Verdovende middelen en alcohol

 • Het is niet toegestaan om met alcoholische dranken over het terrein te lopen.
 • Alcoholische dranken mogen enkel en alleen op de eigen kampeerplaats worden genuttigd of op de terrassen. We wijzen nog op het feit dat het verboden is voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol te drinken in het openbaar.
 • Het is verboden in het bezit te zijn van drugs, dus ook geen softdrugs. Overtreders worden onmiddellijk van de locatie verwijderd zonder restitutie van staangeld.

Risico’s

 • Kamperen op eigen risico; Buitenplaats Molenwei is niet aansprakelijk voor bagage, diefstal of vernielingen en opgelegde boetes wegens overtredingen van wetgeving waaronder begrepen de drank- en horecawet.

Zelf foto’s en video’s maken
Het maken van foto’s en video’s is toegestaan, mits voor privédoeleinden. Film je niet voor privé-  doeleinden? Neem dan contact op met contact@buitenplaatsmolenwei.nl zodat je hiervoor toestemming van ons krijgt. Andere gasten mogen niet herkenbaar in beeld worden gebracht.

Het is mogelijk dat je als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Buitenplaats Molenwei behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken. Indien je niet in beeld wilt, mijd dan de locatie(s) waar je een filmploeg en/of professionele fotograaf aan het werk ziet.

Overtreding
Bij overtreding van de huisregels en het niet opvolgen van aanwijzingen van directie en/of medewerkers is Buitenplaats Molenwei bevoegd kosten in rekening te brengen. In ernstige gevallen mogen onze medewerkers jou de toegang tot het terrein ontzeggen of je van de locatie verwijderen.

Nood
In geval van brand dien je onmiddellijk de brandweer (112) en vervolgens de receptie te waarschuwen.