fbpx

Houtwallen, bosschages en wilgen rijen

Rondom het bouwblok wordt op verschillende locaties snoeihout gestapeld en worden hagen aangeplant die dienen als schuilruimten voor kleindieren. Langs verschillende oevers worden jonge wilgen rijen geplant ter beschutting en afscherming van de recreatieve velden. In samenwerking met Werkgroep Groenbeheer Nootdorp Leidschendam wordt een plan opgesteld, worden vrijwilligers aangetrokken en worden lokale natuurwerken gepromoot.

Planning: Aanleg, opbouw en aanplant – winter 2019-2020. Hoe: Bomenkappen, aanleveren kap- en snoeihout van buitenaf en wallen bouwen, jonge aanplant wilgentaken. Doel: Creëren afscheidingen en versterken biodiversiteit.