fbpx

Historie

De boerderij van de familie van der Krogt dateert uit 1938 toen opa en oma van der Krogt aan het roer stonden en een gezin onderhielden met negen kinderen. De boerenhoeve behoorde tot de landgoederen van de familie Smit uit Wassenaar die meerdere boerderijen verpachtten. Op jonge leeftijd bleek al dat de oudste zonen poelier wilde worden. Zoon Jacques (1936), vierde in de lijn, deelde vanaf kind af aan zijn liefde met de dieren op de boerderij. Het was duidelijk dat Jacques bij zijn vader zou blijven en het bedrijf zou voortzetten. Na overlijden van opa verhuisde oma naar een huisje aan de overkant.

In 1969 trouwde Jacques met boerendochter Paula Belt uit Stompwijk. Samen werkten zij hard op de boerderij en hielden ze melkvee, varkens en schapen. Samen gingen zij een florerende tijd tegemoet en in 1970 en 1973 werden hun kinderen Vicky en Bert geboren.
In 1979 werd de voor die tijd moderne ligboxenstal met melkput in gebruik genomen en fungeerde de oude huisstal als kalverenstal en boerenwinkel.
Bert hielp naast een baan buitenhuis zijn vader op de boerderij maar van voortzetting van het melkveebedrijf was geen sprake. Dit maakte dat rond 2003 het melkvee plaats maakte voor mestvee, dit was voor vader die een jaartje ouder werd qua werk minder zwaar.

In 2012 kreeg vader Jacques te horen dat de al eerder aanwezige prostaatkanker aan het woekeren was. Hierna volgde drieënhalf jaar van de ziekteontwikkeling en op 29 juli 2015 is Jacques op 78 jarige leeftijd overleden. Na een waardig afscheid op de boerderij waar vader geboren, getogen en overleden is hebben Vicky en Bert het stokje overgenomen met de maatschap.

De eerste jaren is het bedrijf op dezelfde wijze voorgezet en werd vee van andere boeren in de stallen onderhouden. Na een grote brand in de hooiloods op 1 november 2018 kwam hier abrupt een einde aan. Naast de asbestramp ging de hooiloods verloren en was de ligboxenstal onbruikbaar geworden. Het jongvee uit Midden Delfland is permanent gaan logeren bij Hotelboerderij Akkerlust waar de maatschap ook mee samenwerkt op het land.

In 2019 heeft Vicky een start gemaakt met het onderzoeken naar nieuwe kansen op de boerderij. Samen geloven Bert en Vicky in een toekomstbestendig platteland waar veel ruimte is voor natuur en de verbinding met inwoners uit het gebied en de omliggende steden.

In 2020 en 2021 wordt de eigentijdse Natuurboerderij Buitenplaats Molenwei op de kaart gezet.
Met de toekenning van de Leader Holland Rijnland plattelandsubsidie in juli 2020 zijn het natuurlokaal en de Event Silo in 2020 al neergezet. Met de nieuwe hooiberg staat straks in 2021 een multifunctioneel Gebiedslab op het erf waar samengewerkt gaat worden aan een toekomstbestendig platteland in Gemeente Leidschendam-Voorburg.

De boerderij wordt een broedplaats en proeftuin waar pionieren en het versterken van de natuur hand in hand gaan met educatie en ontspanning voor gasten van heinde en verre.

‘Wij ontmoeten u graag’

Vicky en Bert

 

Leader