fbpx

Activiteiten

BSO & Onderwijs
Vanuit het Natuurlokaal en de Werkplaats worden programma’s, workshops en evenementen rond natuur, recyclen en gezonde leefstijl ontwikkeld. De doelgroep betreft 17 basisscholen verenigd in het Techniekmenu, BSO-organisatie Vlietkinderen en welzijnsorganisatie Sport & Welzijn Leidschendam-Voorburg die brede schoolprogramma’s en vakantie-evenementen organiseert.
De activiteiten worden ontwikkeld in samenwerking met Huygens Labs. Bij de activiteiten staan ontdekken, onderzoeken, samenwerken, bouwen in en genieten van de natuur centraal. Heerlijk scharrelen in de natuur staat op nummer één bij onze jongste gasten.
Desgewenst kunnen andere BSO’s, onderwijsorganisaties en maatschappelijke organisaties aanhaken op programma’s of een eigen programma neerzetten.

Natuurwerken en Educatie
De buitenruimten en nieuwe landschappen rond het erf worden het grootste deel van het jaar ingezet voor natuurwerken en educatieprogramma’s. Natuurverenigingen, natuurdocenten en buitenkunstenaars krijgen alle ruimte om hun programma en expertise te ontplooien met de groene omgeving al leslokaal. Tijden de activiteiten kan gebruik worden gemaakt van de binnenruimten of zelf meegebrachte tenten. Bedrijven en particulieren die een origineel besloten event willen organiseren kunnen dit combineren met natuurwerken en of educatie.
Vrijwillige natuurliefhebbers die mee willen draaien tijdens programma’s kunnen contact opnemen en hun voorkeur aangeven.

Gebiedslab
De agrarische sector en het platteland staan landelijk onder druk. Komende jaren liggen er uitdagingen om nieuwe invullingen te geven aan boerenerven die leeg komen en het versterken van de natuur- in weidegebieden. In de nieuwe hooiberg is het Gebiedslab gevestigd met uitzicht op de molens. Het lab is een broedplaats en werkomgeving die jaarrond wordt ingezet voor sociale en maatschappelijke organisaties, educatie- en onderwijsinstellingen en initiatiefnemers die zich inzetten op het gebied van natuur, circulair, klimaat, energie, landbouw en plattelandsontwikkeling. In de beneden- en bovenruimte kunnen zo’n 25 personen terecht. Direct achter het Gebiedslab ligt het terras, deze Binnenplaats ligt de hele dag heerlijk in de zon.

Buitenkunst en cultuur
De groene omgeving bij Buitenplaats Molenwei is bij uitstek een plek om mensen in verbinding te brengen met de natuur, met elkaar en het innerlijke. De natuur verbindt door samen te filosoferen, kennis en vaardigheden te delen of samen te werken aan een thema of project. Molenwei organiseert buitenkunst en cultuur programma’s op maat in samenwerking met tientallen professionals als kunstenaars, theatermakers, muzikanten, acteurs, dansers e.d.
Bedrijven en particulieren die theater, dans, muziek, beeldende kunst, fotografie, video of ceremonies willen inzetten tijdens een programma kunnen putten uit een grote database.

Sport en Beweging
Bewegen in de natuur draagt bij aan de vitaliteit en gemoedstoestand van de mens. De ontspannen werking van de natuur wordt veelal al ervaren bij het binnenrijden van het buitengebied op weg naar de Buitenplaats. Verschillende buitenruimten rond het erf zijn uitermate geschikt voor sport en spel. Denk hierbij aan een stormbaan, zeskamp, springkussens, bootcamp of het slootje springen en suppen in de polder. Vanaf mei kunnen tentjes worden opgezet en sport en scouting events worden georganiseerd.

75 jaar Vrijheid en Plattelandsbeleving
Het jaar 2020 staat in het teken van 75 vrijheid in Nederland. Het idee is dat op de buitenplaats in de maand mei verschillende activiteiten plaatsvinden rondom 75 jaar plattelandsbeleving in Zuid Holland. Het streven is de Event Silo te transformeren naar een panorama Kunst Silo waar thema’s als landbouw, de voedselketen, klimaat, energie, mobiliteit en de verstedelijking zichtbaar worden gemaakt. De verbeelding aan de binnenzijde van de Silo zal een heus kunstwerk worden waar de Haagse Cis Deyl en lokale amateur- en hobbyschilders aan mee gaan werken.

Natuurontwikkeling

Bijenlandschap Bij & Dijk
Op de dijk aan de Stompwijksevaart wordt een omvangrijk bijenlandschap ingezaaid met een oppervlakte van maar liefst 4.000 m2. Door het bijenlandschap wordt een wandelpad gemaaid en picknickplaats gecreëerd. Op 1 oktober 2019 is een start gemaakt met inzaaien met hulp van BSO Vlietkinderen, buren en genodigden. Vanaf 2020 worden bijenlessen verzorgd die aansluiten bij het educatieprogramma van het landelijke programma Nederland Zoemt. Ook worden insectenhotels gemaakt van oude materialen en rond het erf geplaats.
In samenwerking met Naturalis zullen diverse schoolklassen citizens science onderzoekjes uitvoeren in het bijenlandschap naar de aanwezigheid van bijen, hommels, insecten en oeverdiertjes. “
Het bijenlandschap onderzoek en plan van aanpak is tot stand gekomen i.s.m. Groene Cirkels en Kenniscentrum Insecten en dient als voeding voor agrariers en grondbezitters die eveneens dijkpercelen willen inzaaien met bijenmengsels. https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/e/4/6/f1c33a20-d31e-4afe-801e-39d6d782f5b0_2019-4%20GC%20Bijenadvies_4000m2%20dijkvak%20voor%20wilde%20bijen_definitief_3-7-2019.pdf

Tiny Forest ’t Weidebos
Achter het erf is 30 december 2019 een Tiny Forest aangelegd vanuit de IVN campagne Tiny Forest in je achtertuin. Bij de aanleg van het landschap is Rotary Voorburg-Vliet betrokken en BSO Vlietkinderen Kajuit. De loonwerker heeft de grondwerken uitgevoerd en met stromengesel gezorgd voor extra beluchting. Het hele project is begeleid door Hoek Hovenier die werkt vanuit de Tiny Forest filosofie. Het minibos Tiny Forest ’t Weidebos, met een oppervlakte van 280 vierkante meter dient als voedselbos voor vogels, vlinders en insecten. Het Tiny Forest is gelegen tegen een bestaande houtwal en wordt doorkruist met een wandelpaadje met buitenlounge voor educatie lessen.

Kringlooptuin
In alles wat leeft zit leven, vanuit deze gedachten is de Kringlooptuin ontstaan bij Molenwei. Een plant is een organisme wat blijft groeien als de juiste condities spelen en de tijd wordt genomen.
Sierplanten als onderdeel van een bedrijfsproces dienen aan hoge kwaliteitsnormen te voldoen. Dagelijks worden in de groene siersector duizenden éénjarigen, tuinplanten, struiken en bomen afgevoerd om vervolgens bij compostbedrijven terecht te komen. Hier gaan aanzienlijke kosten mee gepaard t.a.v transport en verwerking…
….

Boomgaard
In het bijenlandschap wordt maart 2020 20-tal fruitbomen op terpjes geplant. De fruitbomen dragen bij aan de biodiversiteit in het weidegebied. Tijdens de oogsttijd zal groene BSO Vlietkinderen de Kajuit aan de slag gaan met het inmaken van fruit en bereiden van gezonde versnaperingen. De Kajuit is deels donateur en adopteert de boomgaard voor educatie en natuurbelevingsprogramma’s.

Natuurvriendelijke oevers
Najaar 2019 is een start gemaakt met de aanleg van 450m natuurvriendelijke oevers rondom het erf. Voorjaar 2020 wordt aan de waterkant een strook ingeplant met oeverbeplanting en ingezaaid met oevermengsel. De aanplant en het inzaaien gebeurt in samenwerking met scholieren en vrijwilligers. De vrijkomende grond wordt op een wal gelegd als voorlopig depot en ingezaaid met bijzondere grassen. De natuuroevers dienen als educatieomgeving voor waterleven, dragen bij aan de verfraaiing van het landschap en versterken in het bijzonder de biodiversiteit in het buitengebied.

Broedplaatsen en schuilruimten
Rondom het erf wordt op verschillende locaties snoeihout gestapeld en worden hagen aangeplant die dienen als schuilruimte en nestelplaats voor vogels en kleindiertjes. Langs verschillende polderslootjes worden jonge wilgenrijen geplant die tevens dienen als beschutting en maar ook als afscherming van de activiteiten ruimten. In samenwerking met Werkgroep Groenbeheer Nootdorp Leidschendam is een plan opgesteld en worden nieuwe vrijwilligers aangetrokken. In de snoeiperioden is het meeste hout afkomstig van inwoners uit het buitengebied die op deze manier hun duurzame bijdrage leveren.

Kringlopen

Recycle werkplaats
De Werkplaats is een creatieve ruimte op de buitenplaats. Er staan werkbanken en -tafels, er is een gezellig zithoek met houtkachel en het wemelt binnen en buiten onder het afdak van de ingezamelde spullen en bouwmaterialen. Alles voor niets is het motto van de Werkplaats. De ruimte wordt wekelijk bemand door het recylce duo van Junkwood maar ook tijdens workshops en kleine events staat het hergebruik van materialen centraal. Op deze wijze draagt het team bij Molenwei bij aan recyclen in combinatie met creativiteit, talent ontwikkelen en zorgen voor een leefomgeving vol nieuwe inspiratie.

Oesterzwammen op koffiedik
In mei start Gezwam in een tweetal kweekcontainers bij Molenwei met een kringloopconcept gebaseerd op het inzamelen van Koffiedik. Vanuit de hele regio wordt dagelijks 300 kilograam koffiedik opgehaald om hier vervolgens oesterzwammen op te kweken. Gezwam is een startup in deze regio maar een uitbreiding op vergelijkbare concepten in enkele grote steden. Naast de kwekerij is educatie ook een onderdeel.

Houtresten
In het najaar en voorjaar is de sprokkelplaats op de buitenplaats voor inwoners uit het buitengebied een ideale doneer locatie van snoeiafval. Met grote partijen inheemse houtsoorten maken we mooie houtrillen en broedplaatsen voor vogels en beestjes. Op deze wijze dragen we bij aan de biodiversiteit. Maar ook laten we kinderen op creatieve wijze knutselen met hout, leren we hun vuur hun maken en gebruiken we houtresten voor kunstzinnige workshops en de vuurplaats.

Inzamelingen
Regelmatig organiseert Buitenplaats Molenwei inzamelingen van gebruikte- en restmaterialen voor natuurwerken, workshops en creatieve programma’s. Denk hierbij aan snoei- en tuingereedschap, kruiwagens, transport- en bolderkarren, plaatwerk zoals OSB, underlayment en multiplex, latten & balkjes, PVC, installatiedraad, electrasnoer, pallets en kisten. Maar denk ook aan oude electrische apparaten voor de sloopsessies met Repair Kid.